Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы Теміртау қ., Ушинский көшесі, 2 А
+7 7213 99-67-66
78-1

Сыналы ысырмалар жылжымалы шпиндельмен ГОСТ Р 53672-2009

Categories: Энергетикалық құрылғылар

Атомдық станциялар жүйесінің құбырларында бітегіш құрылғы ретінде қолданылады.

Ысырмалар НП 306.2.141 бойынша қауіпсіздік классының 2 немесе 3 ші элементтеріне жатады. 4 классты қауіпсіздігі бар жүйелерде бекітуге , орнатуға рұқсат етілген.

Классификациялық белгіленуі – 2НО, 3 НО

Ысырмалар ПН, АЭ Г-7-008 сәйкес В және С тобына жатады, ПН АЭ Г -5-006 бойынша сәйкес сейсмо тұрақты деңгейге ие.

Ысырмалар ды басқару – қолмен,конустың және цилиндрлік редуктормен, электр желісінен

Ысырмалар дықұбырға бекіту – құйып бекіту арқылы бекітпелер бекіту органының шеткі күйіне сигнализатормен жабдықталуы мүмкін.

Тығыздағыш қабат жемірілген болаттан пайда болған ерітінді

МЕМСТ 9544 бойынша бекітпенің герметикалық классы:

– ысырмалар DN ≤300-1

– ысырмалар DN >300-2

Жұмыс орталары:

I – Айналымдағы су,бу,құнарлы су, техникалық су, дистиллят,конденсат, май, азот, радиоактивті газдар;

II – Айналымдағы су, бу, құнарлы су, техникалық су, дистиллят, 1 контур жылу тасымалдағыш конденсат, май, азот, радиоактивті газдар.

Жұмыс ортасының температурасы:

– Рр 16кгс/см2 ысырмасы үшін – 200с дейін.

– Рр 25,40 кгс/см2 ысырмасы үшін – 250 дейін.

Орта беру бағыты кезөкелген

Ысырмалар ды құбырға бекіту, балқытып бекіту арқылы

Ысырмалар дың орнату күйі:

– тік құбырда кез-келген;

– көлденеңде – көлденең жазықтыққа қатысты жартылай сфераның жоғарғы бөлігінде кез келген.

Ұсынылатын күйі жетегі жоғары қарап тұрған

Ысырмаларды орнату орны – қызмет көрсететін жерлер (П), бокстарында (Б) және сыртта (О) АС бірінші кестеге сәйкес.

 

Техникалық сипаттамасы мен негізгі өлшемдері

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ЗК.1.3.3.50.16.9 300062.00.000 1 50 16 I 20 250 400 808 268 80 57х3 52 +0,4 1-23 2ВIIв, 2ВIIIв, 3СIIIв П 18 1,5 40
ЗК.1.3.3.50.16.9 300062.00.000-01 П, О, Б
ЗК.1.3.3.50.16.2 300062.00.000-02 2 20
ЗК.3.3.3.50.16.9 300062.00.000-03 1 II 08Х18Н10Т 400 52 +0,3 1-23 П 18 40
ЗК.3.3.3.50.16.9 300062.00.000-04 П, О, Б
ЗК.3.3.3.50.16.2 300062.00.000-05 2 20
ЗК.1.3.3.80.16.9 300063.00.000 1 80 16 I 20 280 400 950 410 98 89х3,5 84 +0,35 1-23 2ВIIв, 2ВIIIв, 3СIIIв П 28 1,5 70
ЗК.1.3.3.80.16.9 300063.00.000-01 П, О, Б
ЗК.1.3.3.80.16.2 300063.00.000-02 2 30
ЗК.3.3.3.80.16.9 300063.00.000-03 1 II 08Х18Н10Т 400 89х5 80 +0,3 1-25-1 П 28 70
ЗК.3.3.3.80.16.9 300063.00.000-04 П, О, Б
ЗК.3.3.3.80.16.2 300063.00.000-05 2 30
ЗК.1.3.3.100.16.9 300064.00.000 1 100 16 I 20 300 400 990 450 108 108х4 102 +0,35 1-23 2ВIIв, 2ВIIIв, 3СIIIв П 40 1,5 80
ЗК.1.3.3.100.16.9 300064.00.000-01 П, О, Б
ЗК.1.3.3.100.16.2 300064.00.000-02 2 40
ЗК.3.3.3.100.16.9 300064.00.000-03 1 II 08Х18Н10Т 400 108х5 99 +0,35 1-25-1 П 40 80
ЗК.3.3.3.100.16.9 300064.00.000-04 П, О, Б
ЗК.3.3.3.100.16.2 300064.00.000-05 2 40
ЗК.1.3.3.150.16.9 300065.00.000 1 150 16 I 20 350 400 1136 596 140 159х5 151 +0,4 1-23 2ВIIв, 2ВIIIв, 3СIIIв П 48 1,5 122
ЗК.1.3.3.150.16.9 300065.00.000-01 П, О, Б
ЗК.1.3.3.150.16.2 300065.00.000-02 2 82
ЗК.3.3.3.150.16.9 300065.00.000-03 1 II 08Х18Н10Т 400 159х6 150 +0,4 1-25-1 П 48 122
ЗК.3.3.3.150.16.9 300065.00.000-04 П, О, Б
ЗК.3.3.3.150.16.2 300065.00.000-05 2 82
ЗК.1.3.3.200.16.9 300066.00.000 1 200 16 I 20 400 496 1390 950 168 219х7 208+0,46 1-24 2ВIIв, 2ВIIIв, 3СIIIв П 100 1,5 213
ЗК.1.3.3.200.16.9 300066.00.000-01 П, О, Б
ЗК.1.3.3.200.16.2 300066.00.000-02 2 137
ЗК.3.3.3.200.16.9 300066.00.000-03 1 II 08Х18Н10Т 496 220х7 209+0,46 1-25-1 П 100 213
ЗК.3.3.3.200.16.9 300066.00.000-04 П, О, Б
ЗК.3.3.3.200.16.2 300066.00.000-05 2 137
ЗК.1.3.3.250.16.9 300067.00.000 1 250 16 I 20 450 550 1492 983 200 273х8 259+0,52 1-24-1 2ВIIв, 2ВIIIв, 3СIIIв П 180 1,0 330
ЗК.1.3.3.250.16.9 300067.00.000-01 П, О, Б
ЗК.1.3.3.250.16.2 300067.00.000-02 2 255
ЗК.3.3.3.250.16.9 300067.00.000-03 1 II 08Х18Н10Т 550 273х11 255+0,52 1-25-1 П 180 330
ЗК.3.3.3.250.16.9 300067.00.000-04 П, О, Б
ЗК.3.3.3.250.16.2 300067.00.000-05 2 255
ЗК.1.3.3.300.16.9 300068.00.000 1 300 16 I 20 500 550 1905 1205 230 325х8 311 +0,6 1-24-1 2ВIIв, 2ВIIIв, 3СIIIв П 208 1,0 422
ЗК.1.3.3.300.16.9 300068.00.000-01 О, Б
ЗК.1.3.3.300.16.2 300068.00.000-02 2 П, О, Б 347
ЗК.1.3.3.300.16.5 300068.00.000-03 4 360
ЗК.3.3.3.300.16.9 300068.00.000-04 1 II 08Х18Н10Т 550 325х12 305+0,52 1-25-1 П 208 422
ЗК.3.3.3.300.16.9 300068.00.000-05 П, О, Б
ЗК.3.3.3.300.16.2 300068.00.000-06 2 347
ЗК.3.3.3.300.16.5 300068.00.000-07 4 360
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ЗК.1.3.3.350.16.9 300069.00.000 1 350 16 I 20 572 580 2010 1370 270 377х9 361+0,57 1-24-1 2ВIIв, 2ВIIIв, 3СIIIв П 245 1,0 656
ЗК.1.3.3.350.16.9 300069.00.000-01 П, О, Б
ЗК.1.3.3.350.16.5 300069.00.000-02 4 580
ЗК.3.3.3.350.16.9 300069.00.000-03 1 II 08Х18Н10Т 580 377х6 367+0,57 1-24-1 П 245 656
ЗК.3.3.3.350.16.9 300069.00.000-04 П, О, Б
ЗК.3.3.3.350.16.5 300069.00.000-05 4 580
ЗК.1.3.3.400.16.9 300070.00.000 1 400 16 I 20 600 607 2135 1435 290 426х9 410+0,63 1-24-1 2ВIIв, 2ВIIIв, 3СIIIв П 380 1,0 704
ЗК.1.3.3.400.16.9 300070.00.000-01 П, О, Б
ЗК.1.3.3.400.16.5 300070.00.000-02 4 689
ЗК.3.3.3.400.16.9 300070.00.000-03 1 II 08Х18Н10Т 607 426х8 412+0,56 1-24-1 П 380 704
ЗК.3.3.3.400.16.9 300070.00.000-04 П, О, Б
ЗК.3.3.3.400.16.5 300070.00.000-05 4 689
ЗК.1.3.3.500.16.9 300071.00.000 1 500 16 I 20 700 607 2645 1765 355 530х8 516 +0,7 1-24-1 2ВIIв, 2ВIIIв, 3СIIIв П 540 1,0 996
ЗК.1.3.3.500.16.9 300071.00.000-01 П, О, Б
ЗК.1.3.3.500.16.5 300071.00.000-02 4 890
ЗК.1.3.3.500.16.1 300071.00.000-03 3 600 898
ЗК.1.3.3.500.16.4 300071.00.000-04 5 910
ЗК.3.3.3.500.16.9 300071.00.000-05 1 II 08Х18Н10Т 607 530х8 516 +0,7 1-24-1 П 540 1,0 996
ЗК.3.3.3.500.16.9 300071.00.000-06 П, О, Б
ЗК.3.3.3.500.16.5 300071.00.000-07 4 890
ЗК.3.3.3.500.16.1 300071.00.000-08 3 600 898
ЗК.3.3.3.500.16.4 300071.00.000-09 5 910
ЗК.1.3.3.600.16.9 300072.00.000 1 600 16 I 20 800 790 2755 2055 420 630х8 616 +0,7 1-24-1 2ВIIв, 2ВIIIв, 3СIIIв П 650 1,0 1762
ЗК.1.3.3.600.16.9 300072.00.000-01 П, О, Б
ЗК.1.3.3.600.16.5 300072.00.000-02 4 1580
ЗК.1.3.3.600.16.1 300072.00.000-03 3 780
ЗК.1.3.3.600.16.4 300072.00.000-04 5 1620
ЗК.3.3.3.600.16.9 300072.00.000-05 1 II 08Х18Н10Т 790 630х8 616 +0,9 1-24-1 П 650 1762
ЗК.3.3.3.600.16.9 300072.00.000-06 П, О, Б
ЗК.3.3.3.600.16.5 300072.00.000-07 4 1580
ЗК.3.3.3.600.16.1 300072.00.000-08 3 780
ЗК.3.3.3.600.16.4 300072.00.000-09 5 1620
ЗК.1.3.3.50.25.9 300073.00.000 1 50 25 I 20 250 440 800 410 75 57х3 52 +0,3 1-23 2ВIIв, 2ВIIIв, 3СIIIв П 26 1,5 72
ЗК.1.3.3.50.25.9 300073.00.000-01 П, О, Б
ЗК.1.3.3.50.25.2 300073.00.000-02 2 32
ЗК.3.3.3.50.25.9 300073.00.000-03 1 II 08Х18Н10Т 440 57х3 52 +0,3 1-23 П 26 72
ЗК.3.3.3.50.25.9 300073.00.000-04 П, О, Б
ЗК.3.3.3.50.25.2 300073.00.000-05 2 32
ЗК.1.3.3.80.25.9 300074.00.000 1 80 25 I 20 280 440 840 470 87 89х3,5 84 +0,35 1-23 2ВIIв, 2ВIIIв, 3СIIIв П 38 1,5 80
ЗК.1.3.3.80.25.9 300074.00.000-01 П, О, Б
ЗК.1.3.3.80.25.2 300074.00.000-02 2 40
ЗК.3.3.3.80.25.9 300074.00.000-03 1 80 25 II 08Х18Н10Т 440 840 470 87 89х5 80 +0,35 1-25-1 П 38 80
ЗК.3.3.3.80.25.9 300074.00.000-04 П, О, Б
ЗК.3.3.3.80.25.2 300074.00.000-05 2 40
ЗК.1.3.3.100.25.9 300075.00.000 1 100 25 I 20 300 440 1020 635 90 108х4 102+0,35 1-23 2ВIIв, 2ВIIIв, 3СIIIв П 48 1,5 93
ЗК.1.3.3.100.25.9 300075.00.000-01 П, О, Б
ЗК.1.3.3.100.25.2 300075.00.000-02 2 66
ЗК.3.3.3.100.25.9 300075.00.000-03 1 II 08Х18Н10Т 440 108х5 99 +0,35 1-25-1 П 48 93
ЗК.3.3.3.100.25.9 300075.00.000-04 П, О, Б
ЗК.3.3.3.100.25.2 300075.00.000-05 2 66
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ЗК.1.3.3.150.25.9 300076.00.000 1 150 25 I 20 350 530 1160 600 107 159х5 151+0,4 1-23 2ВIIв, 2ВIIIв, 3СIIIв П 55 1.5 172
ЗК.1.3.3.150.25.9 300076.00.000-01 П, О, Б
ЗК.1.3.3.150.25.2 300076.00.000-02 2 143
ЗК.3.3.3.150.25.9 300076.00.000-03 1 II 08Х18Н10Т 530 159х6 150+0,4 1-25-1 П 55 172
ЗК.3.3.3.150.25.9 300076.00.000-04 П, О, Б
ЗК.3.3.3.150.25.2 300076.00.000-05 2 143
ЗК.1.3.3.200.25.9 300077.00.000 1 200 25 I 20 400 530 1290 835 255 219х7 208+0,46 1-24-1 2ВIIв, 2ВIIIв, 3СIIIв П 120 1,5 309
ЗК.1.3.3.200.25.9 300077.00.000-01 П, О, Б
ЗК.1.3.3.200.25.2 300077.00.000-02 2 249
ЗК.3.3.3.200.25.9 300077.00.000-03 1 II 08Х18Н10Т 530 220х7 209+0,46 1-25-1 П 120 309
ЗК.3.3.3.200.25.9 300077.00.000-04 П, О, Б
ЗК.3.3.3.200.25.2 300077.00.000-05 2 249
ЗК.1.3.3.250.25.9 300078.00.000 1 250 25 I 20 450 530 1370 835 310 273х8 259+0,52 1-24-1 2ВIIв, 2ВIIIв, 3СIIIв П 200 1,0 390
ЗК.1.3.3.250.25.9 300078.00.000-01 П, О, Б
ЗК.1.3.3.250.25.2 300078.00.000-02 2 324
ЗК.3.3.3.250.25.9 300078.00.000-03 1 II 08Х18Н10Т 530 273х11 255+0,52 1-25-1 П 200 390
ЗК.3.3.3.250.25.9 300078.00.000-04 П, О, Б
ЗК.3.3.3.250.25.2 300078.00.000-05 2 324
ЗК.1.3.3.300.25.9 300080.00.000 1 300 25 I 20 500 530 1550 1209 365 325х8 311+0,52 1-24-1 2ВIIв, 2ВIIIв, 3СIIIв П, Б 244 1,0 481
ЗК.1.3.3.300.25.9 300080.00.000-01 П, О, Б
ЗК.1.3.3.300.25.2 300080.00.000-02 2 410
ЗК.1.3.3.300.25.5 300080.00.000-03 4 425
ЗК.3.3.3.300.25.9 300080.00.000-04 1 II 08Х18Н10Т 530 1550 1209 365 325х12 305+0,52 1-25-1 П, Б 244 481
ЗК.3.3.3.300.25.9 300080.00.000-05 П, О, Б
ЗК.3.3.3.300.25.2 300080.00.000-06 2 410
ЗК.3.3.3.300.25.5 300080.00.000-07 4 425
ЗК.1.3.3.350.25.9 300079.00.000 1 350 25 I 20 600 726 1730 1209 410 377х9 361+0,57 1-24-1 2ВIIв, 2ВIIIв, 3СIIIв П, Б 320 1,0 710
ЗК.1.3.3.350.25.9 300079.00.000-01 О, Б
ЗК.1.3.3.350.25.5 300079.00.000-02 4 П, О,Б 620
ЗК.3.3.3.350.25.9 300079.00.000-03 1 II 08Х18Н10Т 726 377х6 367 +0,57 1-24-1 П, Б 320 715
ЗК.3.3.3.350.25.9 300079.00.000-04 П, О, Б
ЗК.3.3.3.350.25.5 300079.00.000-05 4 625
ЗК.1.3.3.400.25.9 300081.00.000 1 400 25 I 20 667 1765 1209 415 426х9 410+0,63 1-24-1 2ВIIв, 2ВIIIв, 3СIIIв П, Б 490 1,0 738
ЗК.1.3.3.400.25.9 300081.00.000-01 П, О, Б
ЗК.1.3.3.400.25.5 300081.00.000-02 4 689
ЗК.3.3.3.400.25.9 300081.00.000-03 1 II 08Х18Н10Т 667 426х8 412+0,63 1-24-1 П, Б 490 738
ЗК.3.3.3.400.25.9 300081.00.000-04 П, О, Б
ЗК.3.3.3.400.25.5 300081.00.000-05 4 689
ЗК.1.3.3.500.25.9 300082.00.000 1 500 25 I 20 700 880 2340 1845 470 530х8 516+0,7 1-24-1 2ВIIв, 2ВIIIв, 3СIIIв П, Б 610 1,0 1450
ЗК.1.3.3.500.25.9 300082.00.000-01 П, О, Б
ЗК.1.3.3.500.25.5 300082.00.000-02 4 1365
ЗК.1.3.3.500.25.1 300082.00.000-03 3 750 1550
ЗК.1.3.3.500.25.4 300082.00.000-04 5 1555
ЗК.3.3.3.500.25.9 300082.00.000-05 1 II 08Х18Н10Т 800 530х8 516+0,7 1-24-1 П, Б 610 1450
ЗК.3.3.3.500.25.9 300082.00.000-06 П, О, Б
ЗК.3.3.3.500.25.5 300082.00.000-07 4 1365
ЗК.3.3.3.500.25.1 300082.00.000-08 3 750 1550
ЗК.3.3.3.500.25.4 300082.00.000-09 5 1555
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ЗК.1.3.3.600.25.9 300083.00.000 1 600 25 I 20 800 850 2565 2150 555 630х12 608 +0,7 1-24-1 2ВIIв, 2ВIIIв, 3СIIIв П, Б 1000 1,0 1895
ЗК.1.3.3.600.25.9 300083.00.000-01 П, О, Б
ЗК.1.3.3.600.25.5 300083.00.000-02 4 1860
ЗК.1.3.3.600.25.1 300083.00.000-03 3 775 1808
ЗК.1.3.3.600.25.4 300083.00.000-04 5 1885
ЗК.3.3.3.600.25.9 300083.00.000-05 1 25 II 08Х18Н10Т 850 630х12 608 +0,7 1-24-1 П, Б 1000 1892
ЗК.3.3.3.600.25.9 300083.00.000-06 П, О, Б
ЗК.3.3.3.600.25.5 300083.00.000-07 4 1858
ЗК.3.3.3.600.25.1 300083.00.000-08 3 775 1808
ЗК.3.3.3.600.25.4 300083.00.000-09 5 1885
ЗК.1.3.3.800.25.9 300084.00.000 1 800 25 I 20 1000 850 2940 2150 460 820х9 804 +0,9 1-17 2ВIIв, 2ВIIIв, 3СIIIв П, Б 1000 1,0 2145
ЗК.1.3.3.800.25.9 300084.00.000-01 П, О, Б
ЗК.1.3.3.800.25.5 300084.00.000-02 4 1970
ЗК.1.3.3.800.25.1 300084.00.000-03 3 775 1963
ЗК.1.3.3.800.25.4 300084.00.000-04 5 2040
ЗК.3.3.3.800.25.9 300084.00.000-05 1 II 08Х18Н10Т 850 820х10 803 +1,1 1-17 П, Б 1000 2145
ЗК.3.3.3.800.25.9 300084.00.000-06 П, О, Б
ЗК.3.3.3.800.25.5 300084.00.000-07 4 1970
ЗК.3.3.3.800.25.1 300084.00.000-08 3 775 1967
ЗК.3.3.3.800.25.4 300084.00.000-09 5 2040
ЗК.1.3.3.50.40.9 300085.00.000 1 50 40 I 20 250 440 800 410 75 57х4 49 +0,62 1-23 2ВIIв, 2ВIIIв, 3СIIIв П 30 1,5 78
ЗК.1.3.3.50.40.9 300085.00.000-01 П, О, Б
ЗК.1.3.3.50.40.2 300085.00.000-02 2 40
ЗК.3.3.3.50.40.9 300085.00.000-03 1 II 08Х18Н10Т 440 57х 50 +0,3 1-24-1 П 30 78
ЗК.3.3.3.50.40.9 300085.00.000-04 П, О, Б
ЗК.3.3.3.50.40.2 300085.00.000-05 2 40
ЗК.1.3.3.80.40.9 300086.00.000 1 80 40 I 20 280 440 840 470 87 89х4 81 +0,54 1-23 2ВIIв, 2ВIIIв, 3СIIIв П 41 1,5 92
ЗК.1.3.3.80.40.9 300086.00.000-01 П, О, Б
ЗК.1.3.3.80.40.2 300086.00.000-02 2 52
ЗК.3.3.3.80.40.9 300086.00.000-03 1 II 08Х18Н10Т 360 440 89х5 80 +0,3 1-25-1 П 41 92
ЗК.3.3.3.80.40.9 300086.00.000-04 П, О, Б
ЗК.3.3.3.80.40.2 300086.00.000-05 2 52
ЗК.1.3.3.100.40.9 300087.00.000 1 100 40 I 20 400 440 897 561 90 108х6 97 +0,54 1-23 2ВIIв, 2ВIIIв, 3СIIIв П 51 1,5 131
ЗК.1.3.3.100.40.9 300087.00.000-01 П, О, Б
ЗК.1.3.3.100.40.2 300087.00.000-02 2 96
ЗК.3.3.3.100.40.9 300087.00.000-03 1 100 40 II 08Х18Н10Т 300 440 897 561 90 108х5 100+0,23 1-25-1 П 51 128
ЗК.3.3.3.100.40.9 300087.00.000-04 П, О, Б
ЗК.3.3.3.100.40.2 300087.00.000-05 2 93
ЗК.1.3.3.150.40.9 300088.00.000 1 150 40 I 20 400 440 1055 605 110 159х7 148+0,63 1-25 2ВIIв, 2ВIIIв, 3СIIIв П 58 1,5 178
ЗК.1.3.3.150.40.9 300088.00.000-01 П, О, Б
ЗК.1.3.3.150.40.2 300088.00.000-02 2 143
ЗК.3.3.3.150.40.9 300088.00.000-03 1 II 08Х18Н10Т 350 440 159х6,5 149+0,26 1-25-1 П 58 178
ЗК.3.3.3.150.40.9 300088.00.000-04 П, О, Б
ЗК.3.3.3.150.40.2 300088.00.000-05 2 143
ЗК.1.3.3.200.40.9 300089.00.000 1 200 40 I 20 550 610 1135 892 149 219х9 204+0,72 1-25 2ВIIв, 2ВIIIв, 3СIIIв П 100 1,5 398
ЗК.1.3.3.200.40.9 300089.00.000-01 П, О, Б
ЗК.1.3.3.200.40.2 300089.00.000-02 2 341
ЗК.3.3.3.200.40.9 300089.00.000-03 1 II 08Х18Н10Т 400 610 220х8 208 +0,3 1-25-1 П 100 375
ЗК.3.3.3.200.40.9 300089.00.000-04 П, О, Б
ЗК.3.3.3.200.40.2 300089.00.000-05 2 319
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ЗК.1.3.3.250.40.9 300090.00.000 1 250 40 I 20 650 610 1135 892 149 273х10 256 +0,81 1-25 2ВIIв, 2ВIIIв, 3СIIIв П 220 1,0 400
ЗК.1.3.3.250.40.9 300090.00.000-01 П, О, Б
ЗК.1.3.3.250.40.2 300090.00.000-02 2 345
ЗК.3.3.3.250.40.9 300090.00.000-03 1 II 08Х18Н10Т 450 610 273х11 255+0,3 1-25-1 П 220 384
ЗК.3.3.3.250.40.9 300090.00.000-04 П, О, Б
ЗК.3.3.3.250.40.2 300090.00.000-05 2 330
ЗК.1.3.3.300.40.9 300092.00.000 1 300 40 I 20 700 625 1260 1780 215 325х13 303+0,81 1-25 2ВIIв, 2ВIIIв, 3СIIIв П 310 1,0 676
ЗК.1.3.3.300.40.9 300092.00.000-01 П, О, Б
ЗК.1.3.3.300.40.2 300092.00.000-02 2 545
ЗК.1.3.3.300.40.5 300092.00.000-03 4 575
ЗК.3.3.3.300.40.9 300092.00.000-04 1 II 08Х18Н10Т 500 625 325х12 305+0,34 1-25-1 П 310 634
ЗК.3.3.3.300.40.9 300092.00.000-05 П, О, Б
ЗК.3.3.3.300.40.2 300092.00.000-06 2 505
ЗК.3.3.3.300.40.5 300092.00.000-07 4 533
ЗК.1.3.3.350.40.9 300093.00.000 1 350 40 I 20 750 625 1260 1780 215 377х13 354+0,89 1-25 2ВIIв, 2ВIIIв, 3СIIIв П 360 1,0 712
ЗК.1.3.3.350.40.9 300093.00.000-01 П, О, Б
ЗК.1.3.3.350.40.5 300093.00.000-02 4 611
ЗК.3.3.3.350.40.9 300093.00.000-03 1 II 08Х18Н10Т 500 625 377х13 354+0,89 1-25-1 360 655
ЗК.3.3.3.350.40.9 300093.00.000-04 П
ЗК.3.3.3.350.40.5 300093.00.000-05 4 554
ЗК.1.3.3.400.40.9 300094.00.000 1 400 40 I 20 850 625 1260 1780 215 426х14 401+0,97 1-25 2ВIIв, 2ВIIIв, 3СIIIв П 540 1,0 714
ЗК.1.3.3.400.40.9 300094.00.000-01 П, О, Б
ЗК.1.3.3.400.40.5 300094.00.000-02 4 613
ЗК.3.3.3.400.40.9 300094.00.000-03 1 II 08Х18Н10Т 600 625 426х8 412+0,76 1-25-1 П 540 676
ЗК.3.3.3.400.40.9 300094.00.000-04 П, О, Б
ЗК.3.3.3.400.40.5 300094.00.000-05 4 575
ЗК.1.3.3.500.40.9 300095.00.000 1 500 40 I 20 1100 645 2340 1776 322 530х17 498+0,97 1-25 2ВIIв, 2ВIIIв, 3СIIIв П 1140 1,0 1845
ЗК.1.3.3.500.40.9 300095.00.000-01 П, О, Б
ЗК.1.3.3.500.40.1 300095.00.000-02 3 1665
ЗК.1.3.3.500.40.4 300095.00.000-03 5 1740
ЗК.3.3.3.500.40.9 300095.00.000-04 1 II 08Х18Н10Т 645 530х8 516 +0,7 1-24 П 1140 1610
ЗК.3.3.3.500.40.9 300095.00.000-05 П, О, Б
ЗК.3.3.3.500.40.1 300095.00.000-06 3 1428
ЗК.3.3.3.500.40.4 300095.00.000-07 5 1512
ЗК.1.3.3.600.40.9 300096.00.000 1 600 40 I 20 1400 645 2870 2150 378 630х17 598+0,97 1-25 2ВIIв, 2ВIIIв, 3СIIIв П 2200 1,0 2475
ЗК.1.3.3.600.40.9 300096.00.000-01 П, О, Б
ЗК.1.3.3.600.40.1 300096.00.000-02 3 2293
ЗК.1.3.3.600.40.4 300096.00.000-03 5 2370
ЗК.3.3.3.600.40.9 300096.00.000-04 1 II 08Х18Н10Т 645 630х8 616+0,9 1-24 П 2200 2185
ЗК.3.3.3.600.40.9 300096.00.000-05 П, О, Б
ЗК.3.3.3.600.40.1 300096.00.000-06 3 2003
ЗК.3.3.3.600.40.4 300096.00.000-07 5 2080
ЗК.1.3.3.800.40.9 300097.00.000 1 800 40 I 20 1750 645 2870 2150 378 820х22 778+0,97 1-25 2ВIIв, 2ВIIIв, 3СIIIв П 2200 1,0 3275
ЗК.1.3.3.800.40.9 300097.00.000-01 П, О, Б
ЗК.1.3.3.800.40.1 300097.00.000-02 3 3093
ЗК.1.3.3.800.40.4 300097.00.000-03 5 3168
ЗК.3.3.3.800.40.9 300097.00.000-04 1 II 08Х18Н10Т 645 820х17 798+0,7 1-25 П 2200 2820
ЗК.3.3.3.800.40.9 300097.00.000-05 П, О, Б
ЗК.3.3.3.800.40.1 300097.00.000-06 3 2640
ЗК.3.3.3.800.40.4 300097.00.000-07 5 2715
Біздің өніміміздің тізімдемесімын жүктеп алу ұсынамыз

Яндекс.Метрика

Inline