Құрметті Ханымдар мен Мырзалар!

 

Біздің мекеме 2012 жылы Республика Президенті мен Үкіметінің белсінді жүргізуімен, Қазақстанның инновациялық даму Бағдарламасын дамыту барысында құрылды.

Зауыт аумағы Қарағанды облысы, Теміртау қаласының өндірістік аймағында орналасқан және 2 500 өндірістік қуатты шаршы метрді алып жатыр. Кәсіпорынның орналасуы болат және толымдаушы шикізаттардың ең аз шығынымен өндіруге болатын дайын өнімдерді өндіруге мүмкіндік беретін инфрақұрылыммен шартталған.

Компанияның негізгі бағыты болып мұнай-газ және энергетикалық секторларға арналған құбыр арматурасын өндіру, мұнай мен газды өндіруге арналған құрылғы, сонымен қатар оларды ары қарай тасымалдау.

«Завод КазАрматура» ЖШС құру барысында уақытпен тексерілген технологиялық жобалар, сонымен қатар импорттық өдіріске қажетті жаңа инновациялық жабдықтар пайдаланылған. (Жапония, Германия)

Кәсіпорын жаңадан құрылған,дайын өнімнің сапасына, жеткізу мерзіміне, өзінің бағасына және т.б. барлық ұсақ өзгешеліктерін алдын ала көруге көп үлес қосты.

 

Кәсіпорында жоғары мамандандырылған, сонымен қатар жалпы өндірістік және энергетикалық құбыр арматураларын дайындайтын ұзақ уақытты тәжірибелері бар мамандар жұмыс істейді.

 

Қазіргі кезде компания менеджмент жүйесіне СТ РК ИСО 9001:2004, СТ РК OHSAS 18001:2007 және СТ РК ИСО 14000:2004. Талаптарына сәйкес келетін интегралдау енгізу жұмысын жүргізіп жатыр.

Өндірілетін өнім Шекаралық Одақ бойынша жүзеге асатын, сертификаттарға сай кепілді сапаға ие.

Сонымен қатар кәсіпорын ШЖМ Комитетімен берілген өнімнің сериялық өндірісін пайдалануға Рұқсатқа ие.

Біздің өнімдердің Қазақстандық үлесі 67% кем емес. СТ-КЗ сертификаттарымен расталған, өндірілетін құрылғының бойында ұзыннан жазылған.

Ұзақ уақытты және өзара пайда әкелетін серіктестік болатынына сенеміз.

Құрметпен,
«Завод КазАрматура» зауытының директоры
Ким С.Б

Мұнай-газ құрылғысы

 

Колонналық бекіткіштер

Колонналық бекіткіштер (ОКК1, ОКК2, ОКК3) техникалық және бекіністі колонналарды бекіту үшін арналған, олардың мықтылығы мен арасындағы бос орындағы қысымды бақылау үшін пайдаланылады …

 

Ауызды арматура: штанг-сорғылық және баспа

Штанг-сорғылық арматура(АШ) және баспа(АНК) арматура саңылаудың аузының, саңылау құбырларының аспасының мықтылығы үшін арналған, жұмыс ортасын бақылау …

 

Жылжымалы шпиндельі бар ернеме алқылы байланысқан, құйылған қақпақшалы болаттан жасалған жылжытпалар DN 50/80/100/150/200/250/300 мм, PN 16 кгс/см2

Су, ауа, бу, табиғи газ, аммиак, мұнай және мұнай өнімдерін, сұйық және газ тәріздес көмірсутектер мен басқа да орталарды тасымалдайтын, өнімнің негізгі бөлшекиеріне бейтарап келетін құбырларда бітегіш құрылғы ретінде пайдаланылады …

 

каталог

Энергетикалық құрылғылар

 

Сыналы ысырмалар жылжымалы шпиндельмен

Атомдық станциялар жүйесінің құбырларында бітегіш құрылғы ретінде қолданылады. Ысырмалар НП 306.2.141 бойынша қауіпсіздік классының 2 немесе 3 ші элементтеріне жатады. 4 классты қауіпсіздігі бар жүйелерде …

 

Бу салқындатқыштар

Бу салқындатқыштар жылу электр станцияларының технологиялық желілерінің редукциондық салқындатқыш құрылғыларында температура мен қысымды төмендетуге арналған және ОУ, РОУ, БРОУ …

 

Су мен буға арналған бітегіш клапандар (тетіктер)

Бітегіш клапандар құрылңылар мен жылу электр станциялары (ЖЭС, ЖЭЦ, МАЭС) құбырларында сәйкес жұмыс орталары мен көрсеткіштерінде жұмыс ортасының ағынын өшіріп қосу мақсатында пайдаланылады …

 

каталог